Wat is Oefentherapie Cesar bij volwassenen?

Algemeen

Oefentherapie Cesar is een paramedische behandelmethode. Deze is gericht op het behandelen en voorkomen van klachten als gevolg van een onjuist houdings- en bewegingspatroon, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte.
Het doel is de lichamelijke klachten te voorkomen, verminderen en/of op te heffen. Hierbij wordt rekening gehouden met de belasting en belastbaarheid die per persoon verschillend is. Maar ook de persoonlijke bewegingsmogelijkheden en de activiteiten in het dagelijkse leven hebben invloed op het bewegingsapparaat. In de loop der jaren hebben wij ons bewegingen eigen gemaakt, zoals staan, zitten, lopen, bukken en tillen, enz. Deze worden niet altijd op een efficiënte wijze uitgevoerd waardoor lichamelijke klachten (indicaties) kunnen ontstaan. Ga naar indicaties.

Onderzoek

Wanneer u voor het eerst komt, wordt er een vraaggesprek gehouden waarin wij uw klacht uitvragen om hiervan een duidelijk beeld te krijgen. Vervolgens vindt er een lichamelijk onderzoek plaats. Hierin bekijken wij uw staande houding en hoe u beweegt.
De regio waarin uw klacht zich bevindt zullen wij specifiek verder onderzoeken, op bijvoorbeeld spierkracht en -lengte, bewegingsuitslagen van gewrichten, spierspanning, etc..
Mocht behandeling nodig zijn, dan wordt er een persoonlijk behandelplan en -doel voor u opgesteld.

Behandeling

Tijdens de behandeling krijgt u oefeningen om uw klacht op te heffen of te verminderen. Bij chronische aandoeningen proberen wij u inzicht te geven in uw aandoening en leren wij u belasting af te passen op uw belastbaarheid.
De therapie bestaat uit oefeningen ter bevordering van; spierversterking en/of -ontspanning, het mobiliseren van gewrichten, het correct leren aansturen van spiergroepen, etc..
Daarnaast besteden we aandacht aan het op een juiste manier leren staan, lopen, zitten,tillen/bukken etc. Dit wordt zo aangeboden dat u het leert toe te passen in uw dagelijks leven, werk en sport. Dit vraagt een actieve deelname aan de therapie, zowel tijdens de behandelingen als in uw dagelijks leven.

U zult inzicht krijgen in uw eigen houdings- en bewegingspatroon afgestemd op uw belasting en belastbaarheid.