Therapeuten

Van links naar rechts:
Remco Freriks (maatschaphouder), Elke Hubers, Laurens de Rond (maatschaphouder)

 

Al onze therapeuten zijn gediplomeerd oefentherapeut Cesar. Daarnaast hebben wij de volgende cursussen en opleidingen gevolgd:

 • Verdiepingscursus motoriek bij kinderen
 • Post-HBO kinderoefentherapie (Remco Freriks & Laurens de Rond)
 • Parabel, Arbocuratieve zorg bij arbeidsrelevante aandoeningen ( Remco Freriks & Laurens de Rond)
 • BKW, Basiseducatie Kwaliteit en Wetenschap
 • DTO, Directe Toegankelijkheid Oefentherapie Cesar
 • Whiplash, eindscriptie (nominatie beste scriptieprijs)
 • NPi scholing COPD en Astma (Remco Freriks & Elke Hubers)
 • Opleiding tot bekkenoefentherapeut (Elke Hubers)

Tevens hebben wij de volgende werkzaamheden verricht ter verbetering van onze kwaliteit:

 • Werkzaam als kinderoefentherapeut binnen het onderzoek van TNO m.b.t. de resultaten van kinderoefentherapie Cesar bij kinderen met een (senso)motorische ontwikkelingsachterstand
 • Medewerking als kinderoefentherapeut binnen het WSNS-project (Weer Samen Naar School) te Rotterdam
 • Intercollegiaal overleg oefentherapeuten Cesar (IOC) te Rotterdam en Doetinchem
 • Intercollegiaal overleg kinderoefentherapeuten (KIO) te Duiven
 • Interne trainingen voor oefentherapie Cesar bij Lage-land Zorg BV
 • Geregistreerd kinderoefentherapeut Cesar (Remco Freriks & Laurens de Rond)
 • Geregistreerd oefentherapeut Cesar in het KP register
 • Geregistreerd bekkenoefentherapeut (Elke Hubers)

Kwaliteit staat bij ons in een hoog vaandel. De praktijk spant zich in, om de zorgverlening steeds te baseren op specifieke deskundigheid, actuele ontwikkelingen binnen de oefentherapie Cesar en recente wetenschappelijke inzichten. Wij zijn aangesloten bij de beroepsvereniging VvOCM. De praktijk bindt zich daarmee aan de normen, richtlijnen en protocollen die binnen de beroepsgroep gelden.

Wij ondernemen activiteiten om te voldoen aan de eisen voor inschrijving in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit kwaliteitsregister Paramedici is van kracht sinds 2001. Wij staan in het kwaliteitsregister Paramedici ingeschreven en voldoen daarmee aan de geldende eisen.
Tevens zijn Remco Freriks en Laurens de Rond geregistreerd kinderoefentherapeut Cesar.
 


Remco FreriksLaurens de RondElke Hubers