Therapeuten

Van links naar rechts:

Remco Freriks      oefentherapie Cesar/kinderoefentherapie
Elke Hubers          oefentherapie Cesar/bekkenoefentherapie
Laurens de Rond  oefentherapie Cesar/kinderoefentherapie
Jeroen Ikink          kinderoefentherapie


Al onze therapeuten zijn gediplomeerd therapeut en staan geregistreerd in het kwaliteitsregister. Daarnaast hebben wij de volgende cursussen en opleidingen gevolgd:

 • Verdiepingscursus motoriek bij kinderen
 • Post-Bachelor kinderoefentherapie (Remco, Laurens & Elma)
 • Onderzoeken en behandelen van Baby en Peuters (Remco & Elma)
 • Writic (Remco, Laurens & Elma)
 • Sensorische Informatieverwerking (Elma)
 • Parabel, Arbocuratieve zorg bij arbeidsrelevante aandoeningen (Remco & Laurens)
 • BKW, Basiseducatie Kwaliteit en Wetenschap
 • DTO, Directe Toegankelijkheid Oefentherapie Cesar
 • Whiplash, eindscriptie (nominatie beste scriptieprijs)
 • NPi scholing en praktijkdagen COPD en Astma (Remco & Elke)
 • Opleiding tot bekkenoefentherapeut (Elke & Birgit i.o.)
 • Medical Taping (Remco, Laurens, Elke & Birgit)
 • ZwangerTotaal (Elke)
 • YVLO-ZwangerFit (Elke)
 • Zwangerschapsmassage (Elke)
 • Sportmassage (Birgit)

Tevens hebben wij de volgende werkzaamheden verricht ter verbetering van onze kwaliteit:

 • Kinderoefentherapeut binnen het onderzoek van TNO m.b.t. de resultaten van kinderoefentherapie Cesar bij kinderen met een (senso)motorische ontwikkelingsachterstand
 • Kinderoefentherapeut binnen het WSNS-project (Weer Samen Naar School) te Rotterdam
 • Intercollegiaal overleg oefentherapeuten Cesar (IOC) te Doetinchem
 • Intercollegiaal overleg kinderoefentherapeuten (KIO) te Duiven
 • Intercollegiaal overleg bekkenoefentherapeuten te Arnhem (Elke)
 • Overleg longzorg Doetinchem en omstreken Slingeland ziekenhuis te Doetinchem (Remco & Elke)
 • Geregistreerd kinderoefentherapeut Cesar (Remco, Laurens & Elma)
 • Geregistreerd oefentherapeut Cesar in het KP register
 • Geregistreerd bekkenoefentherapeut (Elke)
 • Geregistreerd Fysiotherapeut

Kwaliteit staat bij ons in een hoog vaandel. De praktijk spant zich in, om de zorgverlening steeds te baseren op specifieke deskundigheid, actuele ontwikkelingen en recente wetenschappelijke inzichten, binnen de oefentherapie Cesar, Fysiotherapie & Manuele therapie. Wij zijn aangesloten bij de beroepsvereniging VvOCM. De praktijk bindt zich daarmee aan de normen, richtlijnen en protocollen die binnen de beroepsgroep gelden.

Wij ondernemen activiteiten om te voldoen aan de eisen voor inschrijving in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit kwaliteitsregister Paramedici is van kracht sinds 2001. Wij staan in het kwaliteitsregister Paramedici ingeschreven en voldoen daarmee aan de geldende eisen. Daarnaast zijn onze kinderoefentherapeuten en bekkenoefentherapeut geregistreerd in het register voor deze verbijzonderingen.

 


Remco Freriks
(maatschaphouder)

Laurens de Rond
(maatschaphouder)


Elke Hubers


Birgit van Wely


Elma de Vries